Garanti

Bøghs Anlægsgartnere er medlem af Danske Anlægsgartnere, hvorfor vores vore kunder altid har en vis garanti:

Danske Anlægsgartnere garanterer for kvaliteten af vores medlemmers arbejde. Derfor er kunden sikret, hvis der går noget galt.
Takket være Danske Anlægsgartneres Garantiordning kan alle kunder nemlig få afprøvet deres klage ved et uvildigt ankenævn. Den samlede pris på anlægsgarterens arbejde skal blot være mellem 3.000 og 1.000.000 kroner.
Det koster et gebyr på 300 kroner at indgive en klage. Dette gebyr tilbagebetales naturligvis, hvis man får medhold i klagen. Ikke-medlemmer kan yderligere blive pålagt at betale max. kr. 3000, hvis vedkommende ikke får medhold i klagen. I sager, som går til domstolene, afventes udfaldet af sagen, før arbejdet evt. bliver udbedret.

Danske Anlægsgartnere - Garanti